start

Witamy w Cyfrowym Urzędzie - otwartym 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Cyfrowy Urząd jest modułem informacyjnym, który umożliwia Obywatelom PRZEGLĄDANIE katalogu spraw oferowanych do załatwienia w Urzędzie Miejskim w Białymstoku za pomocą formularzy załączonych do kart informacyjnych spraw.

Karty informacyjne zwierają opisy stosowanych procedur, podają ich podstawę prawną oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków wszczynania spraw, wymaganych dokumentów, miejsca i terminu ich składania, czasu załatwiania i ewentualnych opłat oraz trybu odwoławczego. Do kart informacyjnych dołączone są formularze WNIOSKÓW i OŚWIADCZEŃ, które można pobierać do wypełnienia i złożenia w Urzędzie.

PRZEGLĄDAJ SPRAWY

  • pełna informacja o sprawach załatwianych w podlaskich urzędach samorządowych
  • druki formularzy i wniosków do pobrania